FANDOM


היום האחרון של בית הספר היה אמור להיות יום מיוחד מאוד.

כל 12 השנים חיכיתי ליום הזה.

סיימתי שיעור ראשון.

סיימתי שיעור שני.

המתח עלה.

סיימתי שיעור שלישי.

עכשיו התחיל שיעור רביעי.

"זה קל מדי", אמרתי לעצמי.

"זה הרבה יותר מדי קל", הוספתי.

היו אמורים כבר להעיף אותי כמה פעמים מבית ספר אבל זה לא קרה.

מישהו שומר עלי מלמעלה.

אבל מי זה לעזאזל?