FANDOM


או שזה הזמן (למות או לחיות)

מילים: שלמה ארצי לחן: שלמה ארצי


או שזה הזמן לחיות

או שזה הזמן לחיות

או שזה הזמן לבזבז קצת חסכונות

על כל שטות זו לא טעות

על כל מה שקניתי פעם בשווקים

או שזה הזמן לזיין או סתם ללכת לאורגיה בשכונה

אם תהי שם אם כבר לא אני מהמר שכן תיהי שם, מה איתך?


יושב ליד הבר ושניים שם מתנשקים כמו בעבר

רק במקרה עברתי או שזה הזמן גרם לכך

יש אושר בעינייך אוהב אותן עדיין יש אושר, למה לא תקפצי

אלי? יש שמחה בלב, אולי זה בדיוק הזמן, כן זה הזמן,

כן זה הזמן הכי מתאים.גרסא מקורית: או שזה הזמן למות

או שזה המן למות או שזה הזמן רק לשלם את המחיר על כל טעות ועוד טעות על ל כל מה שטעיתי פעם בדרכים או שזה הזמן לישון או סתם להתייאש בתוך מיטה אם תיהי שם אם כבר לא אני חושש שלא תיהי כבר מה איתך?

או שזה המן למות או שזה הזמן רק לשלם את המחיר על כל טעות ועוד טעות על ל כל מה שטעיתי פעם בדרכים או שזה הזמן לישון או סתם להתייאש בתוך מיטה אם תיהי שם אם כבר לא אני חושש שלא תיהי פה מה איתך?

יושב ליד הבר ושניים שם רוקדים לקראת מחר רק במקרה עברתי או שזה הזמן גרם לכך יש עצב בענייך אוהב אותן עדיין יש עצב למה לא תיהי איתי? יש עצב בנשמה אולי זה לא הזמן אז איזה זמן כן איזה הכי מתאים.


או שזה המן למות או שזה הזמן רק לשלם את המחיר על כל טעות ועוד טעות על ל כל מה שטעיתי פעם בדרכים או שזה הזמן לישון או סתם להתייאש בתוך מיטה אם תיהי שם אם כבר לא אני חושש שלא תיהי שם מה איתך?

יושב ליד הבר ושניים שם רוקדים לקראת מחר רק במקרה עברתי או שזה הזמן גרם לכך יש עצב בענייך אוהב אותן עדיין יש עצב למה לא תיהי איתי? יש עצב בנשמה אולי זה לא הזמן אז איזה זמן כן איזה הכי מתאים.

או שזה הזמן למות... או שזה הזמן רק לשלם את המחיר.....