FANDOM


"למה לא תיקח מישהי תקרע אותה ?" - נשמע מצחיק ? - לא כשאמא שלכם אומרת לכם את זה !(עזרה)4. להיטלר יש אדם שאחראי על המהלכים הצבאיים המבריקים שלו. אדם זה הוא יודנראט יהודי.
5. ילד קיבוצניק עובר משבר. כיוון שלא מתקבל לחבורה של הבנים בכיתתו. הסיבה: לא נותן לעגל/ה לרדת לו.6. "למה לא תיקח מישהי תקרע אותה ?" - נשמע מצחיק ? - לא כשאמא שלכם אומרת לכם את זה !ITALIAN BGU
My math questionsNetzer Bank MeetingsNetzer Sereni
Netzer antiNetzer generalNetzer law
Netzer moneyNetzer paymentsNetzer project
No ExcusesQuestions modelsQuestions neighborhood
אדם קם בבוקר ומגלה... שהוא ארנב.אהבה ראשונהאחד
איש הביוב של הקיבוץבוריס גוסס מסרטן. הוא זוכה לביקור של חבריו אותם לא ראה כבר הרבה זמן. הם מאשימים אותו שפיתח את הסרטן בכוונהדף לזכר חברינו יובל אשל שבחר להקדים אותנו במעט
היום האחרון של בית הספרזמן למותטכנולוגיה חדשה מאפשרת לאנשים חולמים להיות זה בחלום של זה. סיפור אהבה של שותפים לאורגיה חלומית.
ילד ממציאן המציא מכשיר שבעזרתו יוכלו ארנבים לדבר עם בני אדם. - למזלו. כי בוקר אחד הוא קם ומגלה שהוא ארנב.כשהחיים כבר הלכו לעזעזל לא נותר אלא לצחוק על כל הדברים שניסית להשיג לשואלהיטלר יש אדם שאחראי על המהלכים הצבאיים המבריקים שלו. אדם זה הוא יודנראט יהודי.
מלך מלכי המלכיםמשלושה יוצא אחדנצר סרני
עמוד ראשיפגישות בנקפורום כתיבת פרוזה
פורום של קבוצת כותבים רבע מפורסמת כבר..פיצול אישיותקישורון לפורום של קבוצת כותבים רבע מפורסמת כבר..
שירים של תלמידיםתסריט אחד נכתב באופן אקראי על ידי שני אנשים שונים..
קובץ:Netzer logo.JPGקובץ:Shalva.jpg