FANDOM


question asked 8.3.08 עריכה

http://he.poetry.wikia.com/wiki/My_math_questions איזומורפיזם שימוש בסי אנ אף מימוש אלגוריתם משחק בתצוגת סי אנ אף יש למצוא לפעולות המשחק פעולות אקוויוולנטיות בסי אנ אפ

-=-עריכה

ייצוג של חוקים ייצוג של ניחושים ייצוג של הצלחות והפסקת הבדיקה ניקח לוח ארבע על ארבע ייצוג החוקים של לוח זה יגדיר 3 שדות בכלליות אין יותר מאיבר אחד לאיזור לאורך לרוחב נניח למשל שיש 3 פתרונות ללוח מסויים. כמעט מלא אזי בלוח זה אמורים להבדק המון תנאים לפני מילוי תא נוסף. איך בודקים אם איבר - איך לפסול לוחות - רוצה למשל לפסול לוח מסויים. לפי מיקומי האיברים בו. 1. רוצה לתאר את הלוח ביעילות כל שלשה של איקס ווי וערך מוחזק ניתן להפוך לספרה יחידה בעזרת ההמרה החד ערכית שניתנה לנו. בלוח כזה ההשמה אמורה לסתור את עצמה ולהכיל איברים נגדיים. נניח יש מילוי של תא אחד בלבד הוא מכתיב חוקים מסויימים אם יש איבר ארבע בתא אחד שלוש אז נובעים כמה תנאים חדשים לא יהיה איבר נוסף ארבע בתאי השורה בתאי העמודה בתאי האיזור - אם תא אחד שלוש עם ערך ארבע מכתיב לנו שארבע נוסף לא יקרה פה ולא פה ולא שם... אזי אלו תנאים חדשים שנוסיף אבל לא להשמה כי בהשמה יהיו רק האיברים אותם הנחנו במקום מותר. ככה גם תמיד אפשר לפצל ממצב אחד כמה מצבים אפשריים להתפתחות. - ערך 34 הקיים כבר בהשמה בגלל נתוני התשבץ של יום חמישי יכול להשליך על כמה דברים: - נניח שבטוח לא יהיה קיים ערך 35 אז יהיה קיים מינוס 35 כלומר הערך 4 לא יהיה ולכן הסימן מינוס איפה ? פשוט באיבר למשל 35 אם זה מה שמתקבל מהכנסה לנוסחא של מה שאסור שיקרה. - התקדמות בפתרון ושכפול המצבים כל ההשמות קרו זה - זה ודאי אומר שכל התנאים כבר התקיימו ולכן כבר אינם קיימים :)

-=

2. ניסוי עם החזרה -> זהים דוג: 5 איברים, 3 לא יצא. רק בניסוי ה-8 יצא. רק בניסוי ה-80 יצא. - אמר ש-4 לא יצא, האם מגדיל סיכוי ש-6 לא יצא ? ->האם ק' תלות. -

יש 100 ניסויים יש 4 ספרות, מוציאים עם החזרה. ניסוי מסתיים כאשר הוצאו כל הספרות. --> הוצאה קריטית - האחרונה - היתר בעיה של סידור. ---> אין העדפה לסיפרה -> בחירה של אחד מארבע לנק הקריטית -> איך תסדר ל99 המקומות הנותרים - 3 ספרות ? לכל מקום נתאים ספרה -> הפכנו את ה-99 מקומות לכדורים ואת ה-3 כדורים למקומות.. שיהיה !

wednesday question asked 2.3.08 עריכה

32 2 22