FANDOM


התנגדויות לשכונת בניםעריכה

הינכם מוזמנים למלא רעיונות חדשים או התנגדויות קיימות שאינן נמצאות ברשימה ונשמח לענות עליהן.
כל התנגדות או רעיון אנא התחילו בשורה חדשה עם כוכבית.
להוספה אנא לחצו על קישורית "עריכה" משמאל.
  • הפרוייקט מקצועי מדי. מה קרה לחובבנות שמאפיינת עבודה קיבוצית?